Prawo farmaceutyczne

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa farmaceutycznego i life science, a w skład naszego zespołu wchodzą współautorzy pierwszego w Polsce komentarza do ustawy prawo farmaceutyczne.
Prowadzimy kompleksowe doradztwo w sprawach z zakresu prawa farmaceutycznego, dotyczących m.in. reklamy i promocji leków, reklamy aptek, badań klinicznych, rejestracji i dystrybucji, importu równoległego produktów leczniczych, refundacji leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, obrotu hurtowego i detalicznego oraz w pozostałych kwestiach istotnych dla branży farmaceutycznej. Świadczymy doradztwo w zakresie wymagań, jakie muszą spełniać poszczególne podmioty funkcjonujące na rynku farmaceutycznym.
Posiadamy także unikalne doświadczenie w sprawach, które łączą zagadnienia farmaceutyczne i patentowe (wyłączność danych rejestracyjnych, patenty farmaceutyczne, SPC). Prowadziliśmy wiele postępowań dotyczących naruszenia praw z patentów na wynalazki farmaceutyczne, które należą do najbardziej wymagających spośród sporów patentowych.
Specjalizujemy się również w przygotowywaniu i opiniowaniu umów z zakresu prawa farmaceutycznego, przykładowo umów licencji, umów przeniesienia praw IP, umów dystrybucyjnych, ramowych umów sprzedaży, umów faktoringowych.