Prawo żywnościowe

Profesjonalnie doradzamy konsumentom i odpowiadamy na nowe potrzeby producentów w zakresie problematyki związanej z prawem żywnościowym.
Prowadzimy postępowania przed organami właściwymi w zakresie zgłoszeń produktów żywnościowych, m.in. przed Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz organami nadzoru.
Doradzamy w zakresie problematyki suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, prawidłowego oznakowania produktów spożywczych, oświadczeń zdrowotnych i oświadczeń żywnościowych, reklamy żywności, oraz odpowiedniej kwalifikacji produktów żywnościowych (tzw. produktów granicznych).