Kosmetyki

Posiadamy bogate doświadczenie w sprawach z zakresu prawa kosmetycznego. Świadczymy pomoc w sprawach dotyczących wprowadzania do obrotu, prawidłowego oznakowania oraz reklamy produktów kosmetycznych. W obszarze prowadzonej praktyki, pomagamy naszym Klientom w zakresie kwalifikacji tzw. produktów z pogranicza.