Wzory przemysłowe

Zapewniając skuteczną ochronę zewnętrznych postaci produktów i ich opakowań, pomagamy Klientom uzyskać i utrzymać ich pozycję na rynku. W celu pełnego zabezpieczenia marek i pomysłów Klientów, w naszym podejściu uwzględniamy nie tylko wzory przemysłowe, ale także niestandardowe znaki towarowe i prawa autorskie.
W ramach praktyki z zakresu wzorów przemysłowych wykonujemy badania dostępności wzoru, przygotowujemy i składamy wnioski o udzielenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym RP, w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), oraz w ramach Porozumienia Haskiego, oraz prowadzimy postępowania rejestracyjne.
Po uzyskaniu wzoru przemysłowego, reprezentujemy Klientów we wszelkich rodzajach spraw dotyczących egzekwowania ich praw, wykorzystując nasze doświadczenie na gruncie prawa polskiego i Wspólnotowego.