Umowy

W ramach świadczonych usług sporządzamy i opiniujemy umowy cywilnoprawne funkcjonujące zarówno w obrocie krajowym jak i międzynarodowym, w tym m.in. umowy licencyjne, umowy przeniesienia praw własności przemysłowej, umowy dystrybucyjne, ramowe umowy sprzedaży, umowy faktoringowe, umowy joint venture.
Ponadto doradzamy Klientom przy wyborze optymalnych rozwiązań umownych oraz prowadzimy negocjacje kontraktowe. Doświadczenie wynikające z przygotowywania i opiniowania setek umów pozwala nam zaproponować naszym Klientom najkorzystniejsze zapisy oraz zminimalizować wynikające z nich ryzyka.