Postępowania administracyjne

Prowadzimy postępowania administracyjne przed różnymi organami administracji publicznej, w szczególności przed Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, przed Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, Głównym Inspektorem Sanitarnym, Wojewódzkimi Inspektoratami Farmaceutycznymi, przed Ministrem Zdrowia w zakresie refundacji, oraz przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej i Europejskim Urzędem Patentowym w zakresie spraw dotyczących własności intelektualnej.