Ochrona Danych Osobowych

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie kwestii związanych z ochroną danych osobowych. W obszarze praktyki pozostaje w szczególności:
• Konsultacja dokumentów wewnętrznych przedsiębiorstwa w zakresie ochrony danych osobowych,
• Sporządzanie projektów umów dotyczących powierzania danych osobowych,
• Opracowywanie oraz wdrażanie polityki prywatności, polityki bezpieczeństwa oraz plików cookies,
• Prowadzenie postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych na każdym etapie.