Wyroby medyczne

W ramach prowadzonej praktyki doradzamy Klientom w zakresie prawa wyrobów medycznych. Braliśmy udział w wielu projektach dotyczących wprowadzania do obrotu, reklamy i dystrybucji wyrobów medycznych. Opiniowaliśmy również zgodność polskich regulacji z prawem wspólnotowym oraz analizowaliśmy wpływ nowej ustawy o wyrobach medycznych z 2010 r. na obowiązki uczestników rynku. Pomagamy w kwestiach związanych z oznakowaniem, spełnieniem wymagań zasadniczych oraz wprowadzaniem do obrotu wyrobów medycznych, w tym dotyczących zgłoszeń i powiadomień do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.