Spory sądowe

Prowadzimy postępowania sądowe, w szczególności w sprawach należących do głównych obszarów działalności Kancelarii, takich jak prawo własności przemysłowej, nieuczciwa konkurencja, prawo farmaceutyczne, czy też prawo autorskie. Reprezentujemy naszych Klientów również przed sądami polubownymi, w tym m.in. przed Sądem Polubownym do Spraw Domen Internetowych przy Krajowej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w sprawach, w których rejestracja domen internetowych narusza prawa osób trzecich (cybersquatting, typosquatting, piractwo domenowe).