Ochrona zdrowia i prawo medyczne

Świadczymy kompleksową obsługę prawną dla podmiotów z branży medycznej. Nasi prawnicy to uznani eksperci, doskonale znający uwarunkowania prawne działania publicznych i prywatnych podmiotów medycznych.

Naszych klientów wspieramy w zakresie:

  • rejestracji i bieżącej działalności podmiotów leczniczych,
  • tworzenia ram prawnych współpracy z personelem medycznym,
  • udziału w postępowaniach przed NFZ (konkursy ofert, postępowania kontrolne),
  • weryfikacji legalności zarządzeń Prezesa NFZ oraz określenia możliwości zakwestionowania ich mocy prawnej,
  • sporów sądowych przeciwko NFZ (o zwrot kwot pieniężnych zakwestionowanych w toku kontroli oraz o zapłatę za świadczenia wykonane ponad limity umowne),
  • sporów sądowych dotyczących błędów w sztuce medycznej (przed sądem jak i komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych),
  • obsługi prawnej badań klinicznych.