Kompleksowa obsługa firm i projektów biznesowych

Prowadzimy kompleksową obsługę korporacyjną firm, fundacji i stowarzyszeń – obejmującą implementację i zachowanie ładu korporacyjnego, kompleksową analizę działalności przedsiębiorców uwzględniającą m.in. sprawy rejestrowe, zmiany umów i statutów, sprawy osobowe i pozostałe kwestie korporacyjne. Sporządzamy i opiniujemy umowy handlowe związane z działalnością prowadzoną przez naszych Klientów, a także obsługę firm jako zakładów pracy.
Nasze usługi obejmują w szczególności sporządzanie szczegółowego planu i harmonogramu działania oraz przygotowywanie alternatywnych rozwiązań prawnych i biznesowych, lokalizowanie i szacowanie ryzyk prawnych, koordynacja działań podejmowanych przez pracowników Klienta lub przeprowadzenie ewentualnych szkoleń, due diligence, doradztwo, przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań przetargowych, konkursowych i ofertowych, także w ramach zamówień publicznych, reprezentowanie Klientów w relacjach handlowych i negocjacjach z podmiotami finansującymi realizację projektu, kontrahentami, ubezpieczycielami oraz innymi instytucjami finansowymi, wsparcie w zakresie sporządzania oraz archiwizowania dokumentacji całości procesu realizacji projektu.