Transakcje handlowe, fuzje i przejęcia

Doradzamy w zakresie planowania i przeprowadzania transakcji handlowych, w szczególności dotyczących podmiotów funkcjonujących na rynku farmaceutycznym. Świadczymy pomoc w zakresie przeprowadzania fuzji, przejęć i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Nasze usługi obejmują w szczególności tworzenie strategii przejęcia spółek, przeprowadzanie badań due diligence, reprezentację podczas negocjacji z instytucjami finansowymi, sporządzanie planów przekształceń, połączeń i niezbędnej dokumentacji procesu przejmowania spółek i innych podmiotów gospodarczych, doradztwo w procesie negocjowania umów inwestycyjnych, przygotowywanie dokumentów korporacyjnych, wdrażanie nowego ładu korporacyjnego.