Nowe technologie

Coraz większa część działalności naszych klientów prowadzona jest za pośrednictwem internetu i wymaga wsparcia informatycznego.
W związku z tym, Kancelaria zajmuje się przygotowaniem i negocjowaniem umów IT, w szczególności umów licencyjnych, umów wdrożeniowych, umów serwisowych, umów kolokacji oraz innych umów których przedmiotem jest oprogramowanie i infrastruktura komputerowa. Doradzamy naszym Klientom w zakresie handlu elektronicznego, marketingu internetowego, zgodności kampanii marketingowych prowadzonych za pośrednictwem mediów społecznościowych z ich regulaminami. Przygotowujemy i weryfikujemy także regulaminy serwisów internetowych.
W zakresie spraw spornych reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach związanych z nowymi technologiami, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki naruszeń praw autorskich oraz praw własności intelektualnej w internecie. Prowadzimy postępowania dotyczące ochrony nazw domen internetowych i cybersquattingu, także przed Sądem Polubownym PIIT oraz Sądem Arbitrażowym przy Izbie Gospodarczej Republiki Czeskiej, zajmującym się rozstrzyganiem sporów dotyczących domen .eu.