Nieuczciwa konkurencja

Nie każdy składnik majątku przedsiębiorstwa może być chroniony za pomocą praw wyłącznych. Jednocześnie, często właśnie ten nie chroniony znakami towarowymi, wzorami przemysłowymi lub patentami aspekt działalności ma dla naszych Klientów kluczowe znaczenie.
Aby należycie chronić interesy naszych Klientów w powyższym zakresie, posiadamy głęboką znajomość i bogate doświadczenie w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji, w tym w szczególności w zakresie pasożytniczych lub wprowadzających w błąd oznaczeń, nazw, działań marketingowych, wprowadzającej w błąd lub sprzecznej z dobrymi obyczajami reklamy, niedozwolonej reklamy porównawczej, lokowania produktów. Reprezentowaliśmy wielu naszych Klientów w sporach sądowych z zakresu nieuczciwej konkurencji, zarówno przed sądami powszechnymi, jak i polubownymi.
Dbamy również o to, aby działania naszych Klientów były zgodne z zasadami określonymi w prawie konkurencji, i pomagamy opracowywać skuteczne strategie ochrony ich tajemnic handlowych.