Prawo autorskie

Prawo autorskie, jako dziedzina prawa własności intelektualnej, pozostaje w głównym obszarze działalności Kancelarii.
Prowadzimy kompleksową obsługę z zakresu szeroko rozumianego prawa autorskiego na rzecz przedsiębiorców, oraz innych podmiotów, w tym agencji reklamowych i artystów. W szczególności sporządzamy i opiniujemy umowy o przeniesienie praw autorskich, umowy licencyjne, umowy dotyczące prowadzenia wspólnych prac badawczych czy też umowy o wykorzystanie wizerunku.
Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach dotyczących naruszenia majątkowych i osobistych praw autorskich, zarówno przed sądami powszechnymi, jak i polubownymi.