12 września 2018

Beata Bryczkowska

Beata Bryczkowska Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Odpowiada za bieżąca pracę administracyjną zespołu Life Science. Dba o prawidłowy obieg dokumentów w […]
12 września 2018

Ewa Groszkowska

Ewa Groszkowska Odpowiada za bieżąca pracę administracyjną zespołu Life Science. Dba o prawidłowy obieg dokumentów w dziale oraz współpracuje z członkami zespołu w realizacji zleceń dla […]
12 września 2018

Katarzyna Hałaburda

Katarzyna Hałaburda Katarzyna jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Akademii Leona Koźmińskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Studenckiej Poradni Prawnej zajmując się m.in. sprawami z zakresu prawa […]
12 września 2018

Marta Stefanowicz

Marta Stefanowicz Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również kursy z zakresu prawa własności intelektualnej i zarządzania dobrami niematerialnymi na Uniwersytetach Harvarda, Deusto (Hiszpania) […]
12 września 2018

Aleksandra Skowron-Pałka

Aleksandra Skowron-Pałka Absolwentka Politechniki Łódzkiej o specjalizacji Chemia. Doświadczenie z zakresu kształcenia zaczęła zdobywać już podczas studiów na licznych praktykach zawodowych w firmach kosmetycznych polskich i […]
12 września 2018

Paulina Chmielnicka

Paulina Chmielnicka Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w lubelskich i warszawskich kancelariach, gdzie zajmowała się obsługą przedsiębiorców […]
12 września 2018

Karolina Bennich

Karolina Bennich Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Akademii Arbitrażu organizowanej […]
12 września 2018

Natalia Basałaj

Natalia Basałaj Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie gospodarczym i medycznym oraz aspektach prawnych związanych […]
12 września 2018

Grzegorz Patek

Grzegorz Patek Odpowiedzialny za Praktykę Podatkową. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Służbami Podatkowymi na Uniwersytecie […]