12 września 2018

Katarzyna Gęsiak

Katarzyna Gęsiak Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendystka programu LLP Erasmus na Université de Liège w Belgii. Specjalizuje się w sprawach z obszaru prawa […]
12 września 2018

Michał Stępień

Michał Stępień Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie zdobywał w lubelskich kancelariach radców prawnych gdzie m.in. prowadził sprawy z zakresu […]
12 września 2018

Joanna Maślik-Jędrzejak

Joanna Maślik-Jędrzejak Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Własności Intelektualnej UW. Certyfikowany mediator w Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych. […]
12 września 2018

Małgorzata Gizińska

Małgorzata Gizińska Absolwentka Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny. Przeprowadza […]
12 września 2018

Monika Faszcza

Monika Faszcza Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz stypendystka programu LLP Erasmus na Uniwersytecie w Oviedo w Hiszpanii. Zajmuje się doradztwem w zakresie […]
12 września 2018

Karolina Gajda-Gromadzka

Karolina Gajda-Gromadzka Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również studia podyplomowe Prawo własności intelektualnej na  Uniwersytecie Warszawskim oraz Reklama i marketing w Wyższej Szkole […]
12 września 2018

dr inż. Sylwia Błażej-Sosnowska

dr inż. Sylwia Błażej-Sosnowska Absolwentka Politechniki Rzeszowskiej. Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Chemii Organicznej w Warszawie, gdzie obroniła stopień doktora nauk chemicznych o specjalności synteza organiczna. […]
12 września 2018

Anna Sowa-Jadczyk

Anna Sowa-Jadczyk Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studiów Podyplomowych Własności Intelektualnej UW. Ekspert IPR (Intellectual Property Rights) Biura Komisji Europejskiej TAIEX. Konsultant Krajowego […]
12 września 2018

Roksana Strubel

Roksana Strubel Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W trakcie studiów aktywnie zaangażowana w działalność Studenckiego Koła Naukowego Prawa Biomedycznego, zarówno jako uczestnik czynny […]