12 września 2018

Patrycja Piktel

Patrycja Piktel Studiowała Akustykę na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Następnie kontynuowała naukę w wyższej szkole Jade Hochschule w Niemczech i na prestiżowym […]
12 września 2018

Michał Kolasiński

Michał Kolasiński Wykształcenie Michała obejmuje studia filologiczne oraz ukończone elitarne Centrum Szkoleń Tłumaczeniowych w Sosnowcu. Na koncie ma tłumaczenia wykonane dla największych firm w Polsce i […]
12 września 2018

Marcin Krause

Marcin Krause Marcin specjalizuje się w przygotowywaniu tłumaczeń dokumentów patentowych, zwłaszcza z dziedziny mechaniki, elektroniki oraz software’u. Bogate doświadczenie zawdzięcza kilkuletniej praktyce w opracowywaniu tłumaczeń dokumentów […]
12 września 2018

Roman Picheta

Roman Picheta Zajmuje się wsparciem pracowników w zakresie języka angielskiego. Tłumaczy głównie pisma sądowe oraz opinie prawne, na potrzeby klientów zagranicznych. Pomaga również pracownikom doskonalić swoje […]
12 września 2018

Katarzyna Buczkiewicz

Katarzyna Buczkiewicz Jest absolwentka Wydziału Zarządzania UW, Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie oraz Psychologii Społecznej w Polskiej Akademii Nauk. Katarzyna Buczkiewicz posiada blisko 20-letnie […]
12 września 2018

Patrycja Budziak

Patrycja Budziak Dba o prawidłowy obieg dokumentów poprzez ewidencjonowanie poczty przychodzącej i wychodzącej oraz terminowe przyjmowanie i wysyłkę korespondencji. Zajmuje się również porządkowaniem i archiwizacją dokumentacji. […]
12 września 2018

Beata Bryczkowska

Beata Bryczkowska Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Odpowiada za bieżąca pracę administracyjną zespołu Life Science. Dba o prawidłowy obieg dokumentów w […]
12 września 2018

Anna Molęda

Anna Molęda Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W Kancelarii zajmuje się pracami administracyjnymi w zakresie znaków towarowych i patentów. Odpowiada za […]
12 września 2018

Ilona Antosik

Ilona Antosik Ilona jest studentką V roku prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od trzeciego roku studiów jest aktywnym członkiem Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej […]