12 września 2018

Karolina Bennich

Karolina Bennich Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Akademii Arbitrażu organizowanej […]
12 września 2018

Natalia Basałaj

Natalia Basałaj Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie gospodarczym i medycznym oraz aspektach prawnych związanych […]
12 września 2018

Grzegorz Patek

Grzegorz Patek Odpowiedzialny za Praktykę Podatkową. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Służbami Podatkowymi na Uniwersytecie […]
12 września 2018

Michał Stępień

Michał Stępień Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie zdobywał w lubelskich kancelariach radców prawnych gdzie m.in. prowadził sprawy z zakresu […]
12 września 2018

Joanna Maślik-Jędrzejak

Joanna Maślik-Jędrzejak Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Własności Intelektualnej UW. Certyfikowany mediator w Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych. […]
12 września 2018

Izabela Drzażdżyńska

Izabela Drzażdżyńska Absolwentka Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy na UW. Zajmuje się pracami administracyjnymi w zakresie znaków towarowych i […]
12 września 2018

Małgorzata Gizińska

Małgorzata Gizińska Absolwentka Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny. Przeprowadza […]
12 września 2018

Monika Faszcza

Monika Faszcza Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz stypendystka programu LLP Erasmus na Uniwersytecie w Oviedo w Hiszpanii. Zajmuje się doradztwem w zakresie […]
12 września 2018

Karolina Gajda-Gromadzka

Karolina Gajda-Gromadzka Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również studia podyplomowe Prawo własności intelektualnej na  Uniwersytecie Warszawskim oraz Reklama i marketing w Wyższej Szkole […]