12 września 2018

Anna Kalawska

Anna Kalawska Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobywała w warszawskiej kancelarii prawno-patentowej, a także w dziale prawnym wydawnictwa biznesowego […]
12 września 2018

Nasz Zespół

….
12 września 2018

Justyna Woźniak

Justyna Woźniak Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Prawa Francuskiego przy Uniwersytecie Jagiellońskim we współpracy z Uniwersytetem w […]
12 września 2018

Katarzyna Hałaburda

Katarzyna Hałaburda Katarzyna jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Akademii Leona Koźmińskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Studenckiej Poradni Prawnej zajmując się m.in. sprawami z zakresu prawa […]
12 września 2018

Marta Stefanowicz

Marta Stefanowicz Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również kursy z zakresu prawa własności intelektualnej i zarządzania dobrami niematerialnymi na Uniwersytetach Harvarda, Deusto (Hiszpania) […]
12 września 2018

mgr inż. Kinga Krent

Kinga Krent Absolwentka Wydziału Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Aktualnie poszerza swoją wiedzę w zakresie prawa żywnościowego na studiach podyplomowych Prawo o Żywności […]
12 września 2018

Aleksandra Skowron-Pałka

Aleksandra Skowron-Pałka Absolwentka Politechniki Łódzkiej o specjalizacji Chemia. Doświadczenie z zakresu kształcenia zaczęła zdobywać już podczas studiów na licznych praktykach zawodowych w firmach kosmetycznych polskich i […]
12 września 2018

Karol Majkowski

Karol Majkowski Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Włoskiego we współpracy z Uniwersytetem w Katanii. Podczas studiów zaangażowany w działalność Koła Naukowego […]
12 września 2018

Paulina Chmielnicka

Paulina Chmielnicka Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w lubelskich i warszawskich kancelariach, gdzie zajmowała się obsługą przedsiębiorców […]