6 września 2018

dr Mariusz Kondrat

Dr Mariusz Kondrat Od 2006 r. zarządza Kancelarią KONDRAT i Partnerzy. Studiował na Wydziale Prawa KUL, UJ oraz na Uniwersytecie w Amsterdamie, Oxfordzie i Leuven. Przez […]
6 września 2018

Justyna Stefańczyk-Kaczmarzyk

Justyna Stefańczyk-Kaczmarzyk Szef Departamentu Life Science. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II, Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie […]
12 września 2018

Ewa Niesiobędzka-Krause

Ewa Niesiobędzka-Krause Współkieruje Departamentem Patentów i Znaków Towarowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz studiów Podyplomowych Studiów Prawo Własności Intelektualnej na […]
12 września 2018

Sławomir Molęda

Sławomir Molęda Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył także studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Warszawskim. Ekspert prawa medycznego i farmaceutycznego. […]
10 marca 2023

Michał Pietrusiński

Michał Pietrusiński Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Posiada kilkunastoletnie doświadczenia w […]
7 marca 2023

Piotr Pirecki

Piotr Pirecki Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukończeniu aplikacji adwokackiej został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje […]
12 lutego 2024

Aleksandra Winnicka

Aleksandra Winnicka Specjalizuje się w bieżącej obsłudze podmiotów z branż regulowanych. W szczególności doradza w zakresie prawa farmaceutycznego oraz żywnościowego, z uwzględnieniem aspektów prawnych związanych z […]
12 września 2018

Natalia Basałaj

Natalia Basałaj Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie gospodarczym i medycznym oraz aspektach prawnych związanych […]
12 września 2018

Karolina Bennich

Karolina Bennich Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Akademii Arbitrażu organizowanej […]