12 września 2018

Patrycja Piktel

Patrycja Piktel Studiowała Akustykę na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Następnie kontynuowała naukę w wyższej szkole Jade Hochschule w Niemczech i na prestiżowym […]
12 września 2018

Michał Kolasiński

Michał Kolasiński Wykształcenie Michała obejmuje studia filologiczne oraz ukończone elitarne Centrum Szkoleń Tłumaczeniowych w Sosnowcu. Na koncie ma tłumaczenia wykonane dla największych firm w Polsce i […]
12 września 2018

Marcin Krause

Marcin Krause Marcin specjalizuje się w przygotowywaniu tłumaczeń dokumentów patentowych, zwłaszcza z dziedziny mechaniki, elektroniki oraz software’u. Bogate doświadczenie zawdzięcza kilkuletniej praktyce w opracowywaniu tłumaczeń dokumentów […]
12 września 2018

Anna Molęda

Anna Molęda Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W Kancelarii zajmuje się pracami administracyjnymi w zakresie znaków towarowych i patentów. Odpowiada za […]
12 września 2018

Joanna Niesiobędzka

Joanna Niesiobędzka Joanna studiuje na V roku Chemię Budowlaną na Politechnice Gdańskiej. W kancelarii zajmuje się obsługą finansową klientów. Jest odpowiedzialna za wnoszenie opłat okresowych, kontakt […]
12 września 2018

Justyna Kozik

Justyna Kozik Justyna jest absolwentką Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się między innymi pracami administracyjnymi w zakresie znaków […]
12 września 2018

Katarzyna Szpytma

Katarzyna Szpytma Zajmuje się miedzy innymi pracami administracyjnymi w zakresie znaków towarowych i patentów. Odpowiada za bieżąca pracę administracyjną swojego zespołu. Dba o prawidłowy obieg dokumentów […]
12 września 2018

Natalia Kowalska

Natalia Kowalska Natalia Kowalska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas pracy w kancelariach notarialnych, kancelariach radcowsko-adwokackich oraz sądach. Zajmuje się […]
12 września 2018

Anna Kalawska

Anna Kalawska Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobywała w warszawskiej kancelarii prawno-patentowej, a także w dziale prawnym wydawnictwa biznesowego […]