12 września 2018

Katarzyna Szpytma

Katarzyna Szpytma Zajmuje się miedzy innymi pracami administracyjnymi w zakresie znaków towarowych i patentów. Odpowiada za bieżąca pracę administracyjną swojego zespołu. Dba o prawidłowy obieg dokumentów […]
12 września 2018

Emilia Adamczewska

Emilia Adamczewska Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Odpowiada za bieżąca pracę administracyjną zespołu Life Science. Dba o prawidłowy obieg […]
12 września 2018

Ewa Groszkowska

Ewa Groszkowska Odpowiada za bieżąca pracę administracyjną zespołu Life Science. Dba o prawidłowy obieg dokumentów w dziale oraz współpracuje z członkami zespołu w realizacji zleceń dla […]
12 września 2018

Karolina Tarapata-Borkowska

Karolina Tarapata-Borkowska Nadzoruje działania biura w zakresie czynności administracyjnych. Zarządza zespołem sekretariatu i koordynuje jego pracę z pracą asystentek prawnych odpowiednich działów. Opracowuje i wdraża procedury […]
12 września 2018

Justyna Krupa

Justyna Krupa Odpowiada za właściwe funkcjonowanie sekretariatu oraz za wsparcie Partnerów i ich zespołów w bieżących sprawach administracyjnych. Nadzoruje obieg dokumentów w Kancelarii między innymi przyjmowanie, […]
12 września 2018

Agnieszka Siwek

Agnieszka Siwek Jest odpowiedzialna za wszelkie sprawy związane z administracyjnym funkcjonowaniem Kancelarii. Zajmuję się miedzy innymi opieką nad dokumentacją firmy, prowadzeniem rejestru umów, faktur, etc., przygotowywaniem […]
12 września 2018

Konrad Pyra

Konrad Pyra Odpowiada za należyte funkcjonowanie administracji w Kancelarii. Organizuje sprawną pracę biura poprzez tworzenie i nadzór nad przestrzeganiem odpowiednich procedur obowiązujących w firmie. Koordynuje wszelkie […]
12 września 2018

Justyna Woźniak

Justyna Woźniak Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Prawa Francuskiego przy Uniwersytecie Jagiellońskim we współpracy z Uniwersytetem w […]
12 września 2018

Karol Majkowski

Karol Majkowski Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Włoskiego we współpracy z Uniwersytetem w Katanii. Podczas studiów zaangażowany w działalność Koła Naukowego […]