12 września 2018

dr Zuzanna Kowalkiewicz

Zuzanna Kowalkiewicz Absolwentka Wydziału Chemii – specjalności Chemii Morza i Atmosfery na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła również studia doktoranckie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, […]
12 września 2018

Paulina Chmielnicka

Paulina Chmielnicka Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w lubelskich i warszawskich kancelariach, gdzie zajmowała się obsługą przedsiębiorców […]
12 września 2018

Karol Majkowski

Karol Majkowski Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Włoskiego we współpracy z Uniwersytetem w Katanii. Podczas studiów zaangażowany w działalność Koła Naukowego […]
20 stycznia 2022

Karolina Synowiec

Karolina Synowiec Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Akademii Leona Koźmińskiego oraz British Law Centre na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2021 r. wpisana na listę aplikantów rzecznikowskich prowadzoną […]
12 września 2018

Konrad Pyra

Konrad Pyra Odpowiada za należyte funkcjonowanie administracji w Kancelarii. Organizuje sprawną pracę biura poprzez tworzenie i nadzór nad przestrzeganiem odpowiednich procedur obowiązujących w firmie. Koordynuje wszelkie […]
12 września 2018

Agnieszka Siwek

Agnieszka Siwek Jest odpowiedzialna za wszelkie sprawy związane z administracyjnym funkcjonowaniem Kancelarii. Zajmuję się miedzy innymi opieką nad dokumentacją firmy, prowadzeniem rejestru umów, faktur, etc., przygotowywaniem […]
12 września 2018

Justyna Krupa

Justyna Krupa Odpowiada za właściwe funkcjonowanie sekretariatu oraz za wsparcie Partnerów i ich zespołów w bieżących sprawach administracyjnych. Nadzoruje obieg dokumentów w Kancelarii między innymi przyjmowanie, […]
12 września 2018

Patrycja Budziak

Patrycja Budziak Absolwentka Wydziału Filologii Angielskiej w Warszawie. Do jej obowiązków należy przygotowywanie dokumentów do walidacji patentów europejskich, wnoszenie opłat okresowych, kontakt z urzędami oraz zagranicznymi […]
12 września 2018

Ewa Groszkowska

Ewa Groszkowska Odpowiada za bieżąca pracę administracyjną zespołu Life Science. Dba o prawidłowy obieg dokumentów w dziale oraz współpracuje z członkami zespołu w realizacji zleceń dla […]