12 września 2018

Monika Faszcza

Monika Faszcza Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz stypendystka programu LLP Erasmus na Uniwersytecie w Oviedo w Hiszpanii. Zajmuje się doradztwem w zakresie […]
12 września 2018

Karolina Gajda-Gromadzka

Karolina Gajda-Gromadzka Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również studia podyplomowe Prawo własności intelektualnej na  Uniwersytecie Warszawskim oraz Reklama i marketing w Wyższej Szkole […]
12 września 2018

dr Zuzanna Kowalkiewicz

Zuzanna Kowalkiewicz Absolwentka Wydziału Chemii – specjalności Chemii Morza i Atmosfery na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła również studia doktoranckie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, […]
12 września 2018

dr inż. Sylwia Błażej-Sosnowska

dr inż. Sylwia Błażej-Sosnowska Absolwentka Politechniki Rzeszowskiej. Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Chemii Organicznej w Warszawie, gdzie obroniła stopień doktora nauk chemicznych o specjalności synteza organiczna. […]
12 września 2018

Anna Sowa-Jadczyk

Anna Sowa-Jadczyk Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studiów Podyplomowych Własności Intelektualnej UW. Ekspert IPR (Intellectual Property Rights) Biura Komisji Europejskiej TAIEX. Konsultant Krajowego […]
12 września 2018

Andrzej Przytuła

Andrzej Przytuła Współkieruje Departamentem Patentów i Znaków Towarowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim (obrona pracy magisterskiej w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej) oraz Wydziału […]
12 września 2018

dr inż. Magdalena Jezierska-Zięba

dr inż. Magdalena Jezierska-Zięba Współkieruje Departamentem Patentów i Znaków Towarowych. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie zdobywała pracując w Instytucie Chemii Przemysłowej. Ukończyła także Podyplomowe Studium […]
12 września 2018

Ewa Niesiobędzka-Krause

Ewa Niesiobędzka-Krause Współkieruje Departamentem Patentów i Znaków Towarowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz studiów Podyplomowych Studiów Prawo Własności Intelektualnej na […]
6 września 2018

dr Mariusz Kondrat

Dr Mariusz Kondrat Od 2006 r. zarządza Kancelarią KONDRAT i Partnerzy. Studiował na Wydziale Prawa KUL, UJ oraz na Uniwersytecie w Amsterdamie, Oxfordzie i Leuven. Przez […]