12 września 2018

Beata Bryczkowska

Beata Bryczkowska Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Odpowiada za bieżąca pracę administracyjną zespołu Life Science. Dba o prawidłowy obieg dokumentów w […]
12 września 2018

Ewa Groszkowska

Ewa Groszkowska Odpowiada za bieżąca pracę administracyjną zespołu Life Science. Dba o prawidłowy obieg dokumentów w dziale oraz współpracuje z członkami zespołu w realizacji zleceń dla […]
12 września 2018

Katarzyna Hałaburda

Katarzyna Hałaburda Katarzyna jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Akademii Leona Koźmińskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Studenckiej Poradni Prawnej zajmując się m.in. sprawami z zakresu prawa […]
12 września 2018

mgr inż. Kinga Krent

Kinga Krent Absolwentka Wydziału Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Aktualnie poszerza swoją wiedzę w zakresie prawa żywnościowego na studiach podyplomowych Prawo o Żywności […]
12 września 2018

Karolina Bennich

Karolina Bennich Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Akademii Arbitrażu organizowanej […]
12 września 2018

Natalia Basałaj

Natalia Basałaj Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie gospodarczym i medycznym oraz aspektach prawnych związanych […]
12 września 2018

Roksana Strubel

Roksana Strubel Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W trakcie studiów aktywnie zaangażowana w działalność Studenckiego Koła Naukowego Prawa Biomedycznego, zarówno jako uczestnik czynny […]
12 września 2018

Sławomir Molęda

Sławomir Molęda Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył także studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Warszawskim. Ekspert prawa medycznego i farmaceutycznego. […]
12 września 2018

Ewa Niesiobędzka-Krause

Ewa Niesiobędzka-Krause Współkieruje Departamentem Patentów i Znaków Towarowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz studiów Podyplomowych Studiów Prawo Własności Intelektualnej na […]